Patrón moteado fino (AC-4), Muestra con anticuerpos anti Ku. Dilución 1/80
Fine speckled pattern (AC-4), Sample with anti Ku antibody. Dilution 1/80