Ac. Anti-endoteliales en HUVEC
Anti-endothelial cell antibodies in HUVEC (human umbilical vein endothelial cells)